OR_ST_ICON_Lime.png

OR_ST_ICON_Lime.png

Lime green Oregon State icon